Kan jag använda kupongen också i omgångar?

Fråga:

Eller providern kan avvisa?


Svar:

summan av köp ska vara mindre än värdet på kupongen, du kommer få en ny verifikation för det återstående beloppet. Du kan inte be en kontantavveckling på återstoden.