Lön skatt ändras på grund av kortvariga arbetet

Fråga:

eventl. är min man i april i korttidspermittering eller kortare arbetstid. följande fråga vänder mig nu: på grund av de återkommande restskatt, vi har ändrat klasserna skatt IV/IV. ska vi nu igen snabbt ändra skatt fästena på III/V på grund av kommande kortvariga arbetet?


Svar:

Jag skulle ha ganska exakt genom att. Skatt konsult eller sysselsättning office hjälp här bestäms. Lön skatt klass IV, mer kortvariga förmånen betalas än i klass V.