Måste företag (delvis) kostnaderna för utbildningen?

Fråga:

Hur är det med utbildning, som medför fördelar för företaget? Har detta företag ekonomiskt stödja hans arbetsgivare och (åtminstone delvis) kostnader för utbildning eller kan det vara även i händelse av en nödsituation, att arbetstagare måste bära kostnaderna för utbildningen ensam även om företaget skulle gynna?


Svar:

Måste? Nej! Kan? Ja!