Om vi av samma blod varför har vi olika blod typer?

Allas blodkroppar har samma cell arkitektur och funktionella komponenter (alla blodkroppar är BIKONKAV diskar och innehåller hemoglobin såvida det är en genetisk sjukdom). Men är blodgrupp resultatet av olika antigener (proteiner, kolhydrater, glykoproteiner eller glykolipider) på ytan av blodkroppar. Den mest sett A, B, AB och O blodomloppet orsakas av olika kolhydrater antigener. Personer med typ A har typ A antigen, människor med typ B har typ B antigen, människor med typ AB har både antigener och människor med typ O har ingen antigener. Dessa antigener underlätta förkastande av blod genom att aktivera immunförsvaret. Det visar sig att immunförsvaret i en person vars blod saknar antigenet skriver i transfusion blod erkänner transfusion blod som utländska. Detta framkallar ett immunsvar för att eliminera de "inkräktarna" och kan resultera i klumpar av överförs blodkroppar på grund av antikroppar bindande, orsakar igensättning av mindre fartyg. Andra blodgrupp system som det Rhesus systemet omfatta andra grupper antigen på blodkroppar ytor.