Som hävdade Brown mot Board of Education fallet?

Topeka NAACP hävdade brun fallet i Kansas state domstol.

John Scott, Charles Scott och Charles Bledsoe var tre advokater, medan McKinley Burnett (sedan President av Topeka NAACP) och Lucinda Todd (NAACP sekreterare och en av sökandena) hjälpte till att organisera fallet.

Framtida oss justitierådet Thurgood Marshall, sedan chef chefsjurist för NAACP rättsligt försvar och utbildningsfonden, hävdade de fyra konsoliderade segregation fall (under namnet Brown mot Board of Education) innan den amerikanska högsta domstolen.

Fall citat:
Brun v. Skolnämnd, 347 U.S. 483 (1954)

För mer information, se relaterade frågor, nedan.