Vad är den kemiska formeln för kaffe?

Kaffe är en heterogen blandning av olika föreningar. Det är inte en enda förening och har inte en kemisk formel.