Vad är några fördelar och nackdelar med svamp?

Några fördelar med svamp är:
-Det är en återvinnare
-svamp ger växter vatten (mycorrhizae)
-används i livsmedel
-används i medicin
Några nackdelar är:
-blir skämd mat
-kan orsaka djursjukdomar
-kan orsaka infektioner (idrottare fot)
-kan vara dödliga (Dutch Elm sjukdom och mjöldryga)