Vad är skillnaden mellan "det är därför" och "som är därför t.ex." du kan aldrig veta vad som kommer att hända på en resa "JEF här '' därför" eller "som är varför" bör du ha en reseförsäkring?

Det finns en subtil men viktig skillnad mellan användningen av det och som i en mening, och det har att göra med relevans. Grammatikskola använder ofta benämner "restriktiva" och "icke-restriktiv" när det gäller relativa Bisatser. En relativsats ger ytterligare information om substantivet beskriver det, men det kan anses relevant eller irrelevant för den övergripande punkten av meningen. Med andra ord, anses en restriktiv relativsats, som ofta börjar med det, oftast väsentliga eller begränsande. Relativa Bisatser början som kan innehålla icke-väsentliga information och skulle anses vara icke-begränsande.

Eller helt enkelt: använda som när det införs en ny klausul i samma mening. Använda det när det börjar en ny mening. Därför säger vi "Man vet aldrig, det är därför..." och vi säger "man vet aldrig. Det är därför..."