Vad är skillnaden mellan styrning och förvaltning?

Styre avser som representerar viljan eller för en grupp människor. I ett eget bolag kallas gruppen ägare eller aktieägare. I en statsbildning är medborgarna ägarna. Ideella organisationer är lite mer komplicerade. Medborgarna, som ger skattelättnader, är en klass av ägarna, men medlemmar eller personer som bryr sig om uppdraget att organisationen är en annan klass av ägarna. Organisation som representerar de ägarna och styr förvaltningen att uppnå visst resultat som önskas av ägarna. Det styrande organet övervakar också ledningen att se till att organisationen är att uppnå de önskade resultaten och se till att organisationen agerar försiktigt, lagligt och etiskt.
Förvaltningär gruppen människor som får myndigheten av det styrande organet att uppnå önskat resultat. Ledningen är ansvarig inför det styrande organet som i sin tur ansvarar inför ägarna.
Utmaningen Svårigheten är att ledningen ofta fördelar från åtgärder som inte kan omfattas av ägarna. Till exempel kan VD försöka att köra upp aktiekurserna för att få en större bonus. Verkställande direktörer kan välja att minska mängden försäkring på en byggnad för att få mer pengar tillgängliga för personalens löner. På grund av obalans mellan ägarna önskningar som management önskningar, måste det styrande organet alltid återstå oberoende från ledningen för att nitiskt representera ägarens intressen. När ECB organ fatta ledningsbeslut (som de gör med arbetande ordförande för styrelsen), de minskar deras förmåga att bryta ägarna.