Vad är syftet med kroppen av ett affärsbrev?

Syftet med kroppen av ett brev är att förmedla den information som är orsaken till bokstaven.