Vad betyder detta: äktenskap innan nyår räddar dela tariffen för hela förra året?

Fråga:

Jag läste något som jag inte förstår. I en artikel var i det som en skatt tips, som man bör tänka på, att gifta sig, eftersom du kan spara så dela tariff för hela förra året i år. Vad exakt betyder det?


Svar:

Det innebär att det är i den. Inkomstskatt är en årlig skatt, som så flyttar den 31 12 till altaret, har fördelar med Splittigtarifs för hela året. Så, giftermål ger det på 12 31st, 2009 för 2009.

Bröllop på den 2: a 01 2010 udn gälla endast 2010 FF.