Vad mäter man med ohm?

Vad mäter man med ohm?

Impedans, motstånd och reaktans.