Varför är det viktigt att ha bra grooming?

Varför är det viktigt att ha bra grooming?

eftersom speglar hur du ser på din personlighet. Om du ser dåligt, då tänker människor att du är dålig. annars kan de närmar du på din bra personlighet... Inte bara att, sedan grooming och personlig hygien är densamma är det viktigt att iaktta god grooming eftersom det kan påverka en individer hälsa.