Varför är matematik viktigt att robotics teknik?

Generellt behövs matematik i science, engineering (inte bara i robotics engineering), ekonomi, finans, redovisning, medicin och praktiskt vardagen. Skillnaden skulle vara om du vill skaffa sig mer kunskap, för att få en bättre förståelse av ämnet, att ha ett kritiskt tänkande istället för att blint acceptera vad andra säger, att avancera i karriären och staty, att uppfinna/förnya sig, att expandera dina gränser och att tillämpa på praktiska användningsområden. Du behöver inte vara expert på alla grenar i matte, men det skulle ju vara fördelaktigt att du vet några matematiska och tillräckligt för att göra ditt jobb (eller att klara testerna).