Varför duse olja och vatten inte blanda?

Varför duse olja och vatten inte blanda?

Eftersom vatten är tyngre än olja. Så olja är lättare och det flyter ovanför vattenytan. Det är varför när det finns oljeläckage, du kan esily se olja flyter över vatten.