Aktier av biltillverkare och get. Hur länge har partiet ännu?

Fråga:

Aktier i VW & co och få. Hur länge går på som ännu? Finns det luft uppåt?


Svar:

Det tycker jag är lite konstigt, men partiet kan gå på en liten, eftersom punkten kommer främst från Asien.

I Europa och Förenta staterna är fortfarande luft ovan.