Är antalet kortbetalningar med betalkort per dag är begränsad?

Fråga:

Är antalet EG kortbetalningar per dag (bokhandel, livsmedelsbutik, bensinstation...) begränsad?


Svar:

Ja, men är gränsen inte omfattas av inställningen av företaget? Du kan köpa min mening som mycket per dag / betala, hur kontot göras.