Federalistiska och anti federalistiska argument för och emot konstitutionen?

Federalistiska och anti federalistiska argument för och emot konstitutionen?

De anti-federalisterna motsatte sig den nya amerikanska konstitutionen av många skäl. De misstrodde stora, kraftfulla nationella regeringar och trodde frihet kan endast skyddas i små republiker där linjalerna kontrollerades noga av allmänheten. De trodde en stor nation kunde bäst styrs av en konfederation, med lokala regeringar att ha de mest omfattande. En stark nationell regering skulle vara långt från folket och inte kan skydda medborgarnas rättigheter. De favoriserade också tillägg av en Bill of Rights att skydda medborgarna från den nationella regeringen. Federalisterna favoriserade en stark nationell regering med högsta makten över regeringar. Lämnar för mycket makt i händerna på staterna skulle bara skapa en annan konfederationen typ av regeringen med liten makt att agera. Medborgarnas rättigheter skulle skyddas från staten genom lagstiftning, domstolarna och Bill of Rights. Federalisterna misstrodde massorna för att välja de bästa kandidaterna så de gjorde endast representanthuset väljs direkt av folket. Maktfördelning inom konstitutionen skulle se till att ingen en gren blev för stark. Ordföranden skulle ha kontroll över militären, nödvändiga för nationellt försvar, men kunde inte bryta mot lagar. Krigets sekreterare skulle råda ordförande. Den nationella regeringen behövs makt att beskatta och tillämpa lagar, eller onda i artiklarna skulle hämma utveckling, jordbruk och industri, av den nya nationen.