När anläggningen till en nolla bond känsla?

Fråga:

Jag får ja några årliga räntebetalningar. Vem kan få eftersom detta papper?


Svar:

Som ett papper som ger ingen regelbunden intresse, men redan exakt kan beräknas ränta fram till slutet av mandatperioden och således intresse Betygsätt på köpet, det är något speciellt.

Papperet är föremål för varaktigheten av tuggmuskel prisfluktuationer genom förändringar i marknadsräntan. den allmänna räntan minskar, köpeskillingen på papper ökar.

Höja räntan som du kan kasseren på marknaden, inköpspriset för paier naturligt kommer att tänka på.

Dessa svängningar är alltid låga till slutet av på sikt.

Är det värt för vem? Det är svårt att säga. Jag antar att för någon som bara vill veta dels vad som väntar honom, när han till slut kör tid väntar (och som också har råd att vänta sedan), som vill göra ett fynd men också helst wischendurch om räntesatsen i rätt (så kurs- / köpa pris ökning slutet) mot.