"ny insikt" inkomsttaxeringarna - Fortbildungs-istället för utbildningskostnader

Fråga:

Min fru har studerat sedan 2008 och har redan en avslutad yrkesutbildning. Jag är anställd. Jag har då utbildning kostar kostnaderna från 2008-2011 okunniga erweise. Nu säger han till mig, att jag det mycket effektivare än utbildningskostnader (ergo reklam kostnader istället för specialutgåvor) skulle behöva hävda. Kan jag hävda här att ändra utslagen på grund av "personliga" ny kunskap eller kommer att klandras vårdslöshet här mig?


Svar:

Först, tack för svar. Jag är lekman i själva och tjäna mig stödja programvara för inkomstdeklarationen. Obs med professionell hjälp är giltig, men också överväga den psykologiska aspekten. I det här fallet är det förmodligen irriterande, eftersom inlösen främst på grund av den resande kostnader (enligt programvara ;-)) om anges som utgifter i stället för specialutgåvor, långt över ner skulle vara, därför någonsin, men kanske är ett input fel här också.) Om du inte skulle ha min uppmärksamhet på detta faktum, jag kunde ja inte känt av dem och mig också inte irriterad, årliga kostnader för revisor, emellertid, förmodligen redan.