Som inrättades Yellowstone National Park?

1872 passerade Förenta staternas kongress Yellowstone National Park lagen skapade Yellowstone National Park. Lagstiftningen som föreslagits att den amerikanska kongressen av Ferdinand V. Hayden; propositionen antogs och undertecknades i lag av President Ulysses S. Grant på 1 mars 1872.