Vad tre staterna är Yellowstone National Park ligger i?

Vad tre staterna är Yellowstone National Park ligger i?

Yellowstone National Park ligger i Wyoming, Montana och Idaho. Enligt National Parks Service hemsida var det den första nationalparken i USA, grundades 1872.