Vad är watership down?

Det är en ganska våldsam berättelse om djurens liv (kaniner) i det vilda., titeln antyder, till exempel ett sjöslag. Jag gjorde en tidningsartikel som kallas slagskepp ned! om de USS New Jersey - med hänvisning till det skulle inte vara en bra turistattraktion i 1978. Jag trodde ärligt Watership Down var om en sjöslaget, besläktad med diskbänken Bismarck! Således skulle sjunka av det främsta målet är klimax. Det var not.l udda titel-men en våldsam film.