Vad betyder en poolad fråga?

Vad betyder en poolad fråga?

En poolad frågan, när det gäller värdepapperisering, är där ett antal olika enheter kommer att anskaffa kapital genom ett enda fordon som sedan på lånar till de respektive enheterna. Enheterna som kommer att "sammanföra" sina tillgångar som säkerhet för obligationen ger mindre finansiering krav som skall uppfyllas via kapitalmarknaderna där en minsta fråga storlek skulle vara mer än 40-50 miljoner pund.

Fördelar:

Tillgång till Capital Markets: enskilda enheter kan ta upp mindre mängder ger dig tillgång till Capital Markets

Tillgång till långsiktiga finansiering: att minska refinansiera risk (medan traditionell bank långivare kommer för närvarande endast låna kort sikt 5-10 år max)

Delade kostnader: rättsliga, förvaltare och andra tillhörande kostnader split.

Kreditvärdighet: Kombinerade kredit kan förbättra kreditbetyget således åtstramande prissättning.