Hur skulle man förklara determinationskoefficienten?

Förklaringsgraden, är när någon försöker förutsäga resultatet av testning av en hypotes eller deras gissning på vad kommer att hända. Det hjälper dig att fastställa hur bra resultat bestäms i förväg.