Vad är en lösning av historien om själen i den stora klockan?

Vad är en lösning av historien om själen i den stora klockan?

Vad är en lösning av själen i stort
Bell