Vad är själen i den stora klockan synvinkel?

Vad är historien om själen i den stora klockan synvinkel