Varför har röda blodkroppar groda kärnan?

Varför har röda blodkroppar groda kärnan?

Nästan alla eukaryota celler innehåller en kärna som innehåller deras DNA eller genetiska make up.

Hos däggdjur röda blodkroppar innehåller inte en kärna, vilket innebär att de inte går att replikera. Men bo groda röda blodkroppar vanligtvis i omlopp längre än däggdjur röda blodkroppar för att förekomsten av en kärna möjliggör mer reparation.