Bönderna hade problem med under det hundraåriga kriget?

Bönderna är oftast de som lider mest i alla krig, men det hundraåriga kriget var speciellt dåligt. Drivkraften ändrats flera gånger under kriget. Samma område kunde ändra händer upprepade gånger. Olika lords också bytt sida flera gånger, enligt som innehas makten just nu. Soldaterna ofta foraged i fälten bönder lite för bönderna att skörda för sig själva. eller strider utkämpades i fälten förstör grödor helt och hållet. Svält och pesten åtföljs arméer som de gick fram och tillbaka över fälten i Frankrike.