Vilka var effekterna av det hundraåriga kriget?

hundraåriga kriget utkämpades på marken och på gårdarna, på grund av att många gårdar förstördes och de hade två förluster förstörelse av marken och förlust av resurser. Det fanns också många städer förstördes
skatterna i Frankrike och England var upp på grund av kostnaderna som krig, och orsakade en revolt från medborgarna. Jeanne d'Arc gjorde en hel del hjälp i det också.