Hur det hundraåriga kriget försvaga feodalism?

Det hundraåriga kriget bidrog till nedgången av feodalismen genom att flytta makten till bönderna, vilket ger dem mer säga i det området gör.