Före starten av det hundraåriga kriget som fick kontroll över kanalen mellan England och Frankrike och Nordsjön?

England hade kontroll över kanalen mellan England och Frankrike före starten av det hundraåriga kriget.