Investeringar på kort sikt av reserveringar för skatter - var?

Fråga:

Om man har lämnat in sina skattedeklarationer nyligen och skatterådgivare meddelade redan en viss euro, förmodligen som en betalning, så du bör detta Ja bästa omslag och rör inte. Skulle det vara naturligt att tjäna fina pengar under tiden att arbeta men ändå snabbt för att kunna få. Vad rekommenderar du här specifikt?


Svar:

Det nog bara deponera från arkivering går 2 månader upp till betalning, om anmälan finns det fortfarande ingen efter 2 månader till 1 månad förlänga.