Vad är det huvudsakliga syftet av Förenta nationernas säkerhetsråd?

Den huvudsakliga syftet av Förenta nationernas säkerhetsråd är upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Det är en uppgift för säkerhetsrådet för att avgöra när och var en FN: S fredsbevarande operation bör sättas in.