Vad var det huvudsakliga syftet med den stora väckelsen?

Vad var det huvudsakliga syftet med den stora väckelsen?

Det huvudsakliga syftet med både den 1: a stora väckelsen (1730-1755) och den 2: a stora väckelsen (1790-1840) var att inspirera religiösa väckelser inom befolkningar i hela de ursprungliga tretton kolonierna och senare USA, som pastorer kände hade fått från Gud. Det började under stark förkunnelse under Johnathan Edwards och George Whitefield under meddelanden som synden hade förstört Angloamerikansk kultur och endast Gud kunde rädda dem genom nåd. Tusentals kom till Kristus under dessa serier av väckelser och de protestantiska kyrkorna, vanligtvis metodister och baptister, växte snabbt under dessa perioder.