Vad var det huvudsakliga syftet med abolitioniströrelsen?

Vad var det huvudsakliga syftet med abolitioniströrelsen?

Denna rörelse var tillägnad slaveriets avskaffande det exsisted mest i norr under åren fram till inbördeskriget. Denna rörelse hade både svarta och vita medlemmar.