Vad var det huvudsakliga syftet med franska kolonin i Amerika?

Vad var det huvudsakliga syftet med franska kolonin i Amerika?

Under sitt eget deltagande i utforskning och bosättning av Amerika inriktats Frankrike främst på commerce snarare än omfattande kolonisering. Det huvudsakliga syftet med franska bosättningar var således, att underlätta rörligheten för pälsar och andra amerikanska varor till Frankrike, dvs, att underlätta handeln.