Där föds blodkroppar?

Där föds blodkroppar?

Röda och vita blodkroppar är båda gjorda i benmärgen i mestadels långa ben (lår, humerus).