Beskattning av nollkupongare?

Fråga:

Om sådana obligationer betalar ingen ränta, när sedan beskattas? Kommer helt enkelt slutet vinster beskattas om lånet betalas tillbaka, eller hur fungerar det?


Svar:

Värdepapper som köps från 2009 använder källskatt avseende betald inkomst (ränta) och realiserade vinster. En Zerobond är hela avkastningen (i året av återbetalning till beskattningsbara skillnaden mellan återbetalningsbeloppet och kostnad (inklusive stängning kostnader).