Vilka är för- och nackdelar med att använda DNA-test i släktforskning?

Vilka är för- och nackdelar med att använda DNA-test i släktforskning?

Genetisk testning är det bästa sättet att upptäcka familjeförhållanden. DNA-bevis som kan användas när inga andra former av dokumentation finns har en mycket låg felprocent. DNA-test kan också länka folk över en mycket stor spännvidd tid. Detta hände med en förhistoriska lämningar som kallas "Chedder Man" en grottman som finns bevarade i England. DNA-test visade att en av hans släktingar bodde i det området han hittades i.

På con sida, kan DNA verkligen ge er någon annan information om personen. Släktforskare vill också veta detaljer om en person som deras jobb, vänner och hur de levde. Nyligen genomförda studier har visat att ungefär en av tio barn har felaktig faderskap, att den person som de tror är deras far inte är faktiskt deras far. Så kan DNA-bevis också orsaka problem för familjer om det visar sig att någon kanske har antagits eller en make har varit otrogen.